Інновації в навчальному процесі
Школа для майбутнього
Школа мусить бути місцем, куди не мають приходити лише за знаннями, там мають навчити, як ними користуватися, як їх шукати, як критично переосмислювати, як відрізнити добро від зла, як перевірити, чи правдива ця інформація, яку ти отримуєш.

Таким чином, нам маємо перейти від класичної школи ХХ ст. до школи компетентностей ХХІ ст. Що є у слові "компетентність"? У ньому є знання, стійкі навички, так звані м'які навички, наприклад, уміння працювати з іншими людьми, аргументувати свою думку, критично мислити. І цінності. Бо система цінностей дозволяє тобі виробити ставлення до різних ситуацій, подій та інформації.

школа майбутнього
Що таке четверта промислова революція

Під поняттям «промислова революція» розуміють очікувану сукупність якісних змін, спричинену використанням передових технологій: технологічних економічних соціальних освітніх. Трансформації в означених сферах, які спостерігаємо вже сьогодні, є наслідками трьох промислових революцій. Є підстави стверджувати, що ми — сучасники четвертої промислової революції. А вона крокує терабітними темпами й у небачених людству масштабах.
На наших очах відбуваються численні й глибинні трансформації у галузі освіти.
Тож у найближчі роки на дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади очікують зміни глобальних масштабів. Індикаторами освітніх трансформацій стануть:
 • зміни в технологіях
 • глобалізація
 • нове покоління дітей, котрі житимуть здебільшого у віртуальному світі
 • культурне і соціальне різноманіття
 • нові вимоги:
 • нові навички та компетентності учнів
 • нова освітня парадигма
 • нові форми, засоби і технології навчання
 • неперервна освіта впродовж всього життя (LLL)
Так, школи продукуватимуть знання, які: задаватимуть напрям траєкторій розвитку учня:
– гуманітарний
– хімічний
– біологічний
– фізико-математичний
готуватимуть школярів до вузькоспеціалізованої кар'єри (часто-густо в рамках однієї компанії — на кшталт японської моделі менеджменту)

Уже в школах відбуваються невідворотні процеси, орієнтовані на:
 • цілісне бачення предмета
 • навчання на основі відслідковування міжпредметних зав'язків
 • змішані моделі навчання (зокрема, формального і неформального) навчання у процесі комунікації (одна з головних особливостей цифрової педагогіки)
 • активну взаємодію та співпрацю усіх учасників освітнього процесу
 • гнучкість навчального процесу: 24/7 і 1:1 (навчання відбувається у будь-який зручний момент, у будь-якому місці, в будь-який час)
 • практичне застосування здобутих знань (проектна робота, практичні та дослідницькі завдання тощо)
 • персоналізацію освіти створення належних умов навчання за допомогою персональних мобільних засобів
 • адаптивність навчальних програм

Джерело: https://www.pedrada.com.ua/article/1248-chi-gotuvatisya-osvt-do-chetverto-promislovo-revolyuts

На якість та ефективність інноваційної діяльності впливає низка факторів, які є взаємозалежними: наукові, змістові, соціальні, організаційні, управлінські, економічні, інформаційні, технологічні, методичні, педагогічні, творчі, маркетингові, технічні та інші.
По-перше,
вплив ринку праці, соціально-економічної ситуації в державі, запитів суспільства.
По-друге,
інформаційно-технологічний розвиток суспільства.
По-третє,
інтеграція у світовий освітній простір.
Інноваційний розвиток школи відбувається, якщо є такі ознаки реальних змін:
по-перше,
нова освітня діяльність та новий зміст освіти;
по-друге,
новизна укладу життя, організації освітнього процесу;
по-третє,
нові завдання і засоби педагогічної діяльності
«Учитель — ось найкраще заняття в житті, якщо ти, звичайно, шалено закоханий у свій предмет, а в класі у тебе максимум вісімнадцять чоловік, бажано поменше. Вісімнадцять або менше такий клас можна вважати сім'єю, з усіма випливаючими наслідками».

Курт Воннегут
Хто такі «ікси» та «ігреки» і як їм порозумітися з «зетами»?

Справа не у віці — занадто старому або занадто молодому — люди різних епох різняться, навіть досягаючи одного віку. Причина у відмінностях історичних умов, за яких зростали покоління.
Наразі працює три покоління, народжені в певні проміжки часу:
бебі-бумери (1943-63).
покоління Х (1963-84).
покоління Y (1984-2000).

Бебі-бумери Покоління отримало назву внаслідок післявоєнного вибуху народжуваності. Це покоління: виросло в супердержаві та щиро вірило в могутність своєї країни схильне до командної роботи в колективі та професійного оптимізму ідейних людей, яких можна мотивувати нематеріальними засобами до додаткової роботи. Проте їм потрібно створити атмосферу стабільності й відчуття потрібності. Серед педагогів це люди пенсійного віку, найбільші трудоголики.
Покоління Х («ікс», або «невідоме покоління») Нині вони становлять більшість педагогічних працівників, є найбільш активним прошарком педагогічної спільноти. Покоління «ікс», на відміну від бебі-бумерів, схильних до колективізму, націлене на індивідуальний успіх. Люди «ікс» цілеспрямовані в кар'єрі та самостійні. Це так зване покоління "з ключем на шиї", коли батьки багато працювали та привчали дітей до самостійності. «Ікси» формувалися в нестабільну епоху, тож звикли розраховувати лише на себе. З них вийшли перші бізнесмени у нашій країні. Для педагогів цього покоління вступ до вузу і навчання стали колись серйозним кроком, початком професійного курсу, який вони будують протягом життя, часто й на одному робочому місці. Для «іксів» важливий розвиток — фінансовий та особистісний. У роботі, де відсутній фінансовий мотиватор, для них важливо розвиватися та навчатися. Часто в праці вони не можуть спинитися та відпочити. Робота стає пріоритетом, їй приділяється більше уваги, ніж родині. При цьому всьому «ікси» не схильні жалітися, обговорювати робочі проблеми та дискомфортні ситуації з керівництвом.
Покоління Y («ігрек», або «мілленіум») У навчальних закладах наразі це молоді спеціалісти, які нещодавно прийшли працювати. На відміну від своїх батьків, «ігреки» менш привчені до самостійності. «Ікси»-батьки були орієнтовані на розвиток дітей, тому «ігреки» є значно впевненішими у собі, ніж представники попередніх поколінь. Вони комунікативні, схильні до співпраці і водночас прагнуть швидких результатів. У професії не вмотивовані на віддалену перспективну кар'єру, адже вважають, що часи швидко змінюються. Їм важко працювати за ідею, вони потребують швидкого результату, бажано фінансового. А якщо не фінансового — то позитивної оцінки, зворотнього зв'язку тощо. Люблять фіксувати кожне маленьке досягнення, інформувати про свої професійні успіхи в соцмережах. І все ж робота часто не є життєвим пріоритетом «ігреків»: вони бажають адекватного балансу між роботою та особистим життям, тому, коли їх навантажують позанормово, вміють казати «ні». Особистісна самореалізація для «ігреків» — важливіша, ніж професійна. Зміна роботи для цього покоління не є катастрофою. Важливою для «ігреків» є трудова етика. На роботі вони: цінують вільну атмосферу та стиль спілкування менш розуміють ієрархію, ніж попередні покоління не соромляться говорити про проблеми або дискомфорт на робочому місці керівникові, вважаючи це співпрацею, а не жалобою не люблять постійного контролю, а тому, певним чином, ними складніше керувати, аніж «іксами». «Ігреки» багато грали в дитинстві. Тому робота для них — завдання, з яким треба впоратися, щоб вийти на новий рівень, як у грі. Отож професійне навчання для «ігреків» також має бути грою, де переважають інтерактивні методи, тренінги, ділові ігри, конкурси тощо. Учні «зет»: особливості Нинішнє покоління учнів, народжених після 2000 року, є поколінням «зет». Можна невпинно дискутувати про специфіку нинішнього учнівства, та ліпше про це скажуть характеристики покоління Z.
Більшість педагогів наголошують на проблемах з увагою у сучасних підлітків. Є дослідження, які показують, що сучасний учень може концентруватися на чомусь лише 8 секунд, що значно менше, ніж у представників попередніх поколінь Зворотній погляд на цю проблему полягає в тому, що такі особливості уваги є не погіршенням психічної функції, а трансформацією, спричиненою історичними умовами. Адже представники цього покоління зростають у світі, де інформаційні можливості безмежні, а от часу не вистачає. Тож їхні психічні процеси адаптуються до необхідності дуже швидко оцінювати та фільтрувати великі обсяги інформації. Вони: швидко переключаються з однієї сторінки в соцмережах на іншу переходять за посиланнями вміють читати інформацію «діагонально», не заглиблюючись.
Кліпове мислення З неуважністю пов'язана й інша особливість пізнавальної сфери «зетів» — так зване кліпове мислення. Це коли інформація сприймається краще, коли вона яскрава та невелика за обсягом, немов реклама в телевізорі. Тому учні сприймають: погано ліпше тексти з лінійно-послідовною логікою викладення інформацію, подану дозовано, невеликими об'ємами, з візуальними образами та графікою Існують достатньо песимістичні думки науковців про атрофічні процесу в мозку дитини внаслідок активного використання інтернету. Але є більш оптимістична точка зору: сучасні технології сприяють розвитку нових нейронних зв'язків у мізках покоління Z. У будь-якому випадку зрозуміло, що традиційне навчання з вимогами фундаментальних та системних знань з предметів не адаптоване до особливостей покоління «зет».
Різноманітні, але неміцні комунікації За теорією поколінь, зети повторюють за циклом «мовчазне покоління», яке формувалося до Другої світової війни, чиє дитинство прийшлося на епоху війни та репресій. Зетів якщо й можна назвати мовчазним поколінням, то лише через перевагу віртуального спілкування над реальним. Чи є в сучасних дітей проблеми з комунікацією? Через соцмережі вони знаходять собі друзів по всьому світі. Але в контактах у дитини може бути кілька сотень друзів, яких додати так само легко, як і видалити. Тому є тенденція до неміцних комунікацій цього покоління — і в дружбі, і в особистих стосунках. Водночас «зетам» властива толерантність. У них в друзях можуть бути люди різного статусу та значення: директор школи, пости якого вони постійно «лайкають» публічні люди, до яких вони самі «зафрендились» абсолютно невідомі, випадкові люди. У такій нерозбірливості «зети» не вбачають нічого загрозливого. Їхнє особисте життя достатньо прозоре — вони діляться подрібницями свого життя в мережі, не вбачаючи у цьому проблеми. Кордони між особистим та публічним у цього покоління розмиті. Нетерплячість та егоцентричність «Зетам» не доводилось, як поколінню «ікс», тиждень чекати улюбленого мультика по телевізору. На відміну від поколінь, яким дарували омріяні іграшки раз на рік, у Z багато ляльок та іграшок, дорогих і недорогих. Ці діти нетерплячі та вимагають швидкого результату. Через переважання дітоцентричності у їх вихованні в сучасних родинах це покоління ще називають «ЯЯЯ». Доступність інформації, розширення — хай і віртуальне — кордонів спричиняє думку дітей «зет» про майже безмежні можливості. Це відображається у самооцінці та вмінні наполегливо добиватися виконання своїх бажань. З дорослими — на рівних «Зети» не схильні до субординації, усіх вважають рівними. Часто на рівності поколінь будується і домашня система виховання. Тому покоління «зет» ближче до батьків, аніж попередні покоління. Батьки-«ігреки»: полюбляють гратися і розважатися зі своїми дітьми балують дітей, хвалять та підвищують їх самооцінку, навіть при мінімальних зусиллях. Тож педагоги стикаються з тим, що діти не розуміють необхідності тримати дистанцію, притаманну традиційній системі навчання, підкорюватися чиїмось вимогам тощо. «Зети» дотримують правил, якщо чітко розуміють їх мету або мають внутрішню потребу у цьому. Щодалі спостерігається тенденція випадіння «зетів» із традиційної системи навчання — батьки переводять дітей на домашнє навчання, за авторськими системами.
Чи є проблема виховання та навчання Z? «Зети», як ніхто інший, потребують ігрових підходів. Також їх варто частіше хвалити — «лайкати» оцінками або нагородами. На уроках інформацію — подавати переважно графічно; завдання — конкретні лекції — зведені до мінімуму Що ж чекає на це залежне від комп'ютерів, неуважне, егоїстичне покоління? Але мова йде ще тільки про підлітків. Якщо ці якості стануть типовими поколінню, то, можливо, в контексті еволюції вони для чогось потрібні. Можливо, для чогось, чого ми не розуміємо зараз. А можливо, це лиш теорія, сповнена стереотипів, і представники покоління «зет» не заслуговують такого несправедливого ставлення. Є тенденція до того, що «зети» будуть більш соціально відповідальними, ніж попередні покоління. Життя у вирі новин спонукає дітей співпереживати, розвиває почуття справедливості — вони більш відповідально усвідомлюють свою роль у суспільстві. Їхнє небажання жити в рамках та графіках, за прогнозами футурологів, сприятиме тому, що багато з них стануть людьми вільних професій, розроблятимуть нові технології, працюватимуть онлайн (шукайте обдарованих!). Рішення щодо вибору друзів, коханих або лідерів держави, не будуть нав'язані кимось, а здійснюватимуться за покликом серця.

Джерело: https://www.pedrada.com.ua/article/1236-qqq-17-m3-15-03-2017-hto-tak-ksi-ta-greki-yak-m-porozumtisya-z-zetami
Якщо потяг до творчості не отримує реальної підтримки, виникає потяг до руйнування. Психологічна напруга має таку силу, що у разі, коли людина не може об'єднати себе зі світом в акті творчості, натомість зароджується спонука до усунення і руйнування цього світу …, альтернатива очевидна – творити або руйнувати. / Е.Фромм /
Симуляції в освіті

У зарубіжній літературі для визначення програмно-імітаційних комплексів переважно використовуються терміни «симуляція» та «симулятор». Симуляція (симулятор) – "це імітація певної реальної речі, ситуації чи процесу. Процес симуляції зазвичай включає відтворення деяких ключових властивостей чи поведінки обраної фізичної або абстрактної системи. Симуляцію проводять з різною метою — тренування та навчання персоналу, тестування технології в граничних умовах, тестування безпеки, розваги (відеоігри, симуляція невагомості)".

Вдалий досвід – Всеукраїнський бізнес-турнір «Стратегія фірми-2014» для школярів

Те, наскільки бізнес-симуляція ViAL+ може бути корисною та цікавою для молоді старшого шкільного віку, продемонстрував
Всеукраїнський бізнес-турнір «Стратегія фірми» серед школярів, організований за підтримки KPMG та Компанії інтелектуальних технологій (КІНТ). Якість бізнес-рішень, прийнятих звичайними старшокласниками, приємно дивувала навіть досвідчених бізнесменів та викладачів КНЕУ.

ОТОЖ, ОСНОВНИМИ НАПРЯМАМИ ВИКОРИСТАННЯ БІЗНЕС-СИМУЛЯЦІЇ VIAL+ В СЕРЕДНІХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ Є:

 • використання бізнес-симуляції ViAL+ для проведення уроків з економіки;
 • організація позакласної роботи у форматі ігрових інтерактивних занять у середовищі бізнес-симуляції ViAL+ вдома і в школі;
 • організація гуртків, секцій, спеціальних занять по бізнесу;
 • організація локальних турнірів для школярів у школі, районі, місті;
 • участь у Всеукраїнському бізнес-турнірі для школярів 9-11 класів «Стратегія фірми», який організовується ДВНЗ «Київським національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана»

В області досвід роботи з компʹютерної бізнес симуляції мають учні 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів м.Кропивницького та м.Світловодська. Участь у турнірі «Стратегія фірми» (починаючи з 2015 року) для семи шкіл обласного центру переросла у науково-дослідну роботу. С грудня 2016 року розпочався експеримент Всеукраїнського рівня за темою «Розвиток бізнес-освіти в Україні як елемент державної політики сприяння розвитку підприємництва».

http://kint.com.ua/vial/descriptionvial
STEM-освіта
Сучасні школярі – покоління, яке вже звикло отримувати інформацію насамперед візуально. Тож викладачі та батьки, які прагнуть отримати найкращий результат, повинні почати використовувати нові методи навчання вже сьогодні. Спробуйте скористатися напрацюваннями американської освітньої методики STEM.
STEM-освіта – доволі нова, але перспективна освітня методика. Назва STEM - абревіатура, яка розшифровується наступним чином:
- Science (наука),
- Technology (технології),
- Engineering (інженерія),
- Math (математика).

В сумі отримуємо комплексний міждисциплінарний підхід з проектним навчанням, який поєднує у собі природничі науки з технологіями, інженерією і математикою. Як і наше життя, усі предмети – взаємозалежні та інтегровані і в єдине ціле. У цьому гармонійному поєднанні – головна перевага STEM.

Термін STEM народився у США і був введений до шкільної програми для того, щоб посилено розвивати і посилювати компетенції учнів у науково-технічному напрямі, адже про важливість сучасних технологій говорити немає потреби.

Потім з'явилися варіації на тему STEM, розширені і поглиблені - STREM (в комплекс додали «R» - robotics / робототехніка) або STEAM (додали «А» - art / мистецтво). Ці дисципліни, знову ж таки, інтегрували у комплексний курс.

Головна мета STEM - підготовка майбутніх гуру в області високих технологій. І їх готують в США у національному масштабі: STEM / STEAM-освіта стартує з перших класів школи.

https://imzo.gov.ua/stem-osvita/
Дистанційні технології навчання
Технологія дистанційного навчання – це сукупність методів, форм і засобів взаємодії з людиною в процесі самостійного, але контрольованого засвоєння ним певного масиву знань. Це навчання, при якому надання учню істотної частини навчального матеріалу і більша частина взаємодії з викладачем здійснюються з використанням сучасних інформаційних технологій: супутникових зв'язків, комп'ютерних телекомунікацій, національного і кабельного телебачення, мультимедіа, навчальних систем.
Дистанційне навчання є формою здобуття освіти, поряд з очною та заочною, при якій в освітньому процесі використовуються кращі традиційні та інноваційні засоби, а також форми навчання, що ґрунтуються на комп'ютерних і телекомунікаційних технологій. Дистанційне навчання - нова організація освітнього процесу, що ґрунтується на принципі самостійного навчання.

http://vlp.com.ua/files/12.pdf file:///C:/Users/%D0%90%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0/Desktop/l_786_40131752.pdf
Біоадекватна (ноосферна) технологія
Ноосферна освіта — це творче на всіх рівнях буття навчання і виховання цілісної особистості згідне із Загальними Законами Світу, Загальними Законами Людського Суспільства і Спеціальними Законами педагогіки, психології та фізіології. Вона орієнтується на суму вищих ціннісних, фізіологічних, інтелектуальних та духовних можливостей людини. Жоден елемент методології, технології, інструментарію цієї системи не здатний порушити біоритми вчителя і учня, тому що інша назва даної методики - "біоадекватна", тобто біологічно адекватна універсальним природним законам розвитку людини.
Мета та завдання технології: формування психологічного здоров'я дитини (стресостійкість, гармонія та духовність), мотивація екологічно здорового типу мис-лення, заснованого на свідомому сукупному володінні логічним (лівопівкульним) та образним (правопівкульним) мисленням. Саме двопівкульний — цілісний! — тип мислення може дати людині цілісну картину світу. Основні принципи: природовідповідність, системність, гармонізація, гуманізація, інструментальність, особистісна орієнтованість, креативність, неманіпулятивність, проектність, інтелектуальна безпека, інноваційність, екологізація.
http://galyna-goshovska.edukit.lviv.ua/Files/downloads/143________280213.pdf
Комп'ютерні (інформаційні, мультимедійні) технології
Поняття інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) охоплює не лише комп'ютерні програми, а усі сучасні засоби комунікації: телебачення, мобільні телефони, Інтернет тощо. Медіатехнології в освіті є реальною частиною культури. Отже, вчителю треба зробити комп'ютер своїм спільником, помічником.
Мультимедіа — це сучасна інформаційна технологія, що дозволяє об'єднувати в одній комп'ютерній програмно-технічній системі текст, звук, відеозображення, графічне зображення та анімацію (мультиплікацію). Мета та завдання технології: підготувати дітей до життя в інформаційному суспільстві, формувати в них уміння користуватись інформацією у будь-якому вигляді, допомогти їм усвідомити результати впливу на людину засобів масової комунікації.

Learn more
Хмарні технології навчання
Хмарні технології — це технологія, яка надає користувачам Інтернету доступ до комп'ютерних ресурсів сервера і використання програмного забезпечення як онлайн-сервіса.
На сьогоднішній день хмарні технології − це одна велика концепція, що включає в себе багато різних понять.
Суть концепції «хмарних обчислень» полягає в наданні кінцевим користувачам віддаленого динамічного доступу до послуг, обчислювальних ресурсів і додатків (у тому числі до операційних систем та інфраструктури) через Інтернет .
Хмарні технології широко використовується в школі, для надання школярам персонального доступу до мережевих ресурсів, розміщених на сайтах. Вони мають можливість редагувати свій розділ, не маючи доступу до інших сторінок. Це, з одного боку, дає можливість педагогу контролювати інформацію, що надходить, а з другого – розвиває самостійність і відповідальність учнів.
Приклади використання хмарних технологій у школі :
1) використання Office Web Apps-додатків;
2) електронні журнали і щоденники;
3) он-лайн сервіси для учбового процесу, спілкування, тестування;
4) системи дистанційного навчання, бібліотека, медіатека;
5) сховища файлів,спільний доступ;
6) спільна робота;
7) відеоконференції;
8) електронна пошта з доменом навчального закладу.
http://virt-ikt.blogspot.com/2017/02/3-6.html http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp14/Litvinova.pdf
«Перегорнутий клас» або «перевернене навчання»
Це зворотній метод навчання, коли лекції та вивчення предмета відбувається онлайн [8], а домашнє завдання або закріплення матеріалу виконується в реальному класі. Цей метод в Сінгапурі називають методом «продуктивних провалів» («productive failure»). Його запропонував глава Лабораторії досліджень навчальних процесів Національного інституту освіти країни Ману Капур.
За його ідеєю учням пропонується спочатку спробувати розв'язати приклад або рівняння, а тільки потім пояснюють як це зробити. Використовується декілька сервісів для «перегорнутого навчання».
Взагалі, всі хмарні технології можна використовувати для даного методу. Вчителі можуть викладати навчальний матеріал, відео, фотоматеріали у себе на блозі, на сайті навчального закладу, Диску Google або на стіні в соціальних мережах, запропонувати учням ознайомитися з темою, а вже на уроці проводити обговорення, закріплення або опитування. Для контролю навчальних досягнень також можна використовувати ці ресурси.


http://www.prosvitcenter.org/uk/shho-take-perevernutyj-klas/
Технологія розвитку критичного мислення
Це система діяльності, яка базується на дослідженні проблем і ситуацій на основі самостійного вибору, оцінки та визначення міри корисності інформації. Критичне мислення (грецьк. kritike — "мистецтво розбирати, судити") — це не критика недоліків, а вміння визначити проблему й виробити оптимальну стратегію її розв'язання. Це процес розгляду предметів з багатьох сторін, процес, який починається з постановки проблеми, продовжується пошуком і закінчується прийняттям рішення. В основі такого мислення лежить уміння не піддаватися впливу чужих думок, а правильно оцінювати їх, бачити сильні та слабкі сторони, виявляти те цінне, що в них є, й допущені помилки. Мета та завдання технології: домогтися такого сприйняття навчального матеріалу, у процесі якого отриману інформацію учень розумів би, сприймав, зіставляв з особистим досвідом і на її ґрунті розвивав свої аналітичні судження; створення на уроці атмосфери відповідальності та прагнення спілкуватись; розвиток мови та логічного мислення; уміння аналізувати, оцінювати факти та явища, робите висновки; розвиток інтересу до читання, дослідження; розвиток уміння працювати самостійно, шукаючи підтвердження цієї точки зору.
https://drive.google.com/drive/my-drive
Кейс-технології
Кейс-технології в навчальному процесі сприяють форомуванню в учнів умінь та навичок: -- комунікації;
- презентації;
- взаємодії та прийняття колективних рішень;
-самостійного пошуку інформації задля розв'язання ситуаційного завдання;
- експертного аналізу.
Якщо метою викладання є закладення критичного мислення, вміння схвалювати рішення та спілкуватись, набувати компетенцій, то кейси — саме те, що потрібно. Моделі кейсів розробляють на основі життєвих ситуацій, закладаючи і відображаючи в них комплекс знань, що є новими для учнів.
Учитель, як ведучий, підтримує дискусію та фіксує відповіді. Завдання учня — за допомогою наявних знань та практичного досвіду вирішити ситуацію.
Особливості методу: застосування аналітичних процедур та операцій дослідництва, колективне навчання, обмін інформацією у групах, обмін відкриттями, занурення в ситуацію. Кейс — це одночасно і вид завдання, і джерело інформації для його виконання.
https://drive.google.com/drive/folders/0B4Vt7ggOO5...
https://docs.google.com/document/d/1hIWQU-pAbh9viDXtdTXKkbd4DbpoTNFwjYmcLtxEMbs/edit
"Мы только начали думать, что делать с детьми-индиго, как появились дети-кристаллы. А им уже наступают на пятки дети-кванты. Индиго — думают иначе. Кристаллы — излучают ум иначе. Кванты — вбирают информацию иначе и по-другому её фильтруют и перерабатывают." Владимир Спиваковский / https://focus.ua/opinions/362282/

Навчально-методичний відділ інноваційної діяльності та інтелектуальної власності КЗ "КОІППО імені Василя Сухомлинського"
koippo2@ukr.net
0522 378909
м.Кропивницький
STOCK PHOTOS FROM
All photo and video materials belong to their owners and are used for demonstration purposes only. Please do not use them in commercial projects.
Made on
Tilda